Sehwag PX
ಎಲ್ ಐ ಸಿ  E – ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆ
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳು
 • ಸುಲಭ ಹೋಲಿಕೆ
 • ತಕ್ಷಣದ ಖರೀದಿ

#Virukipolicy | T&C*

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ

1

2

ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ
Tobaccoತಂಬಾಕು?
ಆದಾಯ
| ಲಿಂಗ

1

2

ದಯವಿಟ್ಟು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ಇಮೇಲ್
ನಗರ

ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟಿ & ಸಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ

ಎಲ್ ಐ ಸಿ E – ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯು (ಯೂ‌ಐ‌ಎನ್ : 512 ಎನ್ 288 ವಿ 01) ನೇರವಾಗಿ  ಬಾಗವಹಿಸುವ ಶುದ್ಧ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ಯಾವುದೇ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಈ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಬಾಗವಹಿಸದಿರುವ ಶುದ್ಧ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಪಾಲಸೀದಾರನ ಜೀವಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಪಾಲಸೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಾಲಸೀದಾರನು ಪಾಲಸಿಯ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿದ ಫಲಾನಭವಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿದ ಭರವಸೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಸೀದಾರನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ E- ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಲಸೀದಾರನಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವನ / ಅವಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಇತರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಗವಹಿಸುವ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ ನೇರವಾಗಿ  ಬಾಗವಹಿಸದಿರುವ ಯೋಜನೆ ಬಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಪಾಲಸೀದಾರನು ನೀಡುವ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕೆಡ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ  ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವೂ ಕೂಡ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾಲಸೀದಾರನು ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇವಲ ಜೀವ ವಿಮೆಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ  ಭರವಸೆಯ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಾಗವಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಲಸೀದಾರನು ನೀಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭ, ಲಾಬಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಬೋನಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಸಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಣಯದ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಲಸೀದಾರನಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ನಿಗದಿತ ಆವದಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು?

ಯಾವುದೇ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಲಿ ನಿಗದಿತ ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತವರು E - ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಾಲಸೀ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವನು ಆದಾಯಗಳಿಸುವವನಾಗಿದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯವು ಈಗ ಹಾಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನಾಗಲಿ, ತನ್ನನ್ನು ನಂಬಿರುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ  ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಇಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತನಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಾನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶುದ್ಧ ಜೀವ ವಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳು, E - ಟರ್ಮ್ ಪಾಲಸೀಯನ್ನು ಅವರುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿರುವ ನಿಗದಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಪಾಲಸೀಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. “ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ” ಎನ್ನುವ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

ಜನರು  ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದೇ?

E – ಟರ್ಮ್ ಪಾಲಸೀಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಬೇರೆ ಪಾಲಸೀ ಇದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಆದಾಯವು, ಎಲ್ಲ ಪಾಲಸೀಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಂತಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾಲಸೀಯ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವು ಸಾಲದೆನಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಲಸೀಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

E- ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಏಕೆ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು?

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಕಂತುಗಳ ಹಣವು ಆನ್ಲೈನ್ ಗಿಂತ ಆಫ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30% ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಜೀವ ವಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅಂತವರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ E – ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

E – ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಇರುವ ವರ್ಗಗಳು  

E – ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಣದ ಕಂತಿನ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದು, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ (ದೂಮಪಾನ ಮಾಡದೆ ಇರುವವರು) ವರ್ಗಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ವಿಮೆಯ ಕಂತಿನ ಹಣವು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವರ್ಗದವರು ಕಟ್ಟುವ ವಿಮೆಯ ಕಂತಿನ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಮೊತ್ತವು ರೂ 49 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು. ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಮೊತ್ತವು ರೂ 49 ಲಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ವರ್ಗವಾಗಲಿ, ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಕಂತು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ನವರು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕಂತಿಗೆ ಸರಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ವರ್ಗದವರು ಕೊಡುವ ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಕಂತು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವರ್ಗದವರು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕಂತಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಪಾಲಸೀಯ ಆವದಿಯು 10 ವರ್ಷಗಳಿದ್ದು, ಪಾಲಸೀದಾರನ ವಯಸ್ಸು 30 ವರ್ಷ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಾವದಿ ಕಂತು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ರೂ 1000 ಗಳಿಗೆ ರೂ 1.10 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೇವಲ ರೂ 0,77 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಸರಿ ಸುಮಾರು 23 % ನಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಸೀ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕೆಲವು ಯೂರಿನರಿ ಕೋಟಿನೈನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

E- ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳು

E-ವಿಮಾ ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ‌ ಕೆಳಕಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆ ಇರಬೇಕು

ಪಾಲಸೀ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹ  ವಯಸ್ಸು

ಕನಿಷ್ಟ 18 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 60 ವರ್ಷಗಳು

ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತ

ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ವರ್ಗದವರಿಗೆ – ಕನಿಷ್ಠ  ರೂ 25,00,000

ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ವರ್ಗದವರಿಗೆ – ಕನಿಷ್ಠ ರೂ 50,00,000

ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.

ಪಾಲಸೀ ಅವದಿ

ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 35 ವರ್ಷಗಳು

ಕಂತನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾಲ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ

ಆದಾಯ

ಪಾಲಸೀ ಹೊಂದಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಆದಾಯವು ಇರಬೇಕು

ಯಾರಿಗೆ ಜೀವ ವಿಮೆ

ಕೇವಲ ಪಾಲಸೀ ದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ

E- ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ದಾಖಲೆಗಳು

E- ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವ ಪಾಲಸೀ ದಾರರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು, ಗುರುತು, ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಈ ಕೆಳ ಕಂಡ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 • ವಯಸ್ಸಿನ ದಾಖಲೆ – ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್.
 • ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆ – ಆಧಾರ್, ಪಾನ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್
 • ವಿಳಾಸದ ದಾಖಲೆ – ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆಧಾರ್, ವಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ತಿಯ ಬಿಲ್, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್, ಮನೆಯ ದಾಖಲೆ, ಬಾಡಿಗೆ ದಾಖಲೆ
 • ಆದಾಯದ ದಾಖಲೆ – ಆದಾಯದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿರುವವರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್
 • ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸನೆಯ ಬಗ್ಗೆ – ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು (ಬೇಕಾಗಿರುವುದು) ಮತ್ತು ನಾವು ಸೂಚಿಸಿರುವುದು

E- ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕೆ?

ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸನೆ ಬೇಕಾಗಲೂ ಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇಡವಾಗಲೂ ಬಹುದು. ಇದು ನೀವುಗಳು ಒಬ್ಬ ಪಾಲಸೀ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಸೀಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಂಡರ್ರೈಟಿಂಗ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಪಾಲಸೀಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ನಾನ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ವರ್ಗವನ್ನು ಅಥವಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸನೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಯುರಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ಪಾಲಸೀ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡದೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ, ಮುಂದೆ ತಾವು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಲ್ಲಿ ಪಾಲಸೀಯ ಮೂಲಕ ಬರಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಪಾಲಸೀಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ.

E – ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯ ಪಾಲಸೀಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸನೆಗೋಸ್ಕರ ತಗಲಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಬರಿಸುತ್ತದೆ,

E- ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು

ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಸಂಧರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯವರು ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ  ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೆಂದರೆ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು E-ವಿಮಾ ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಿದ 12 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಕಂಪನಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾಮಿನಿಯು ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಮುಂಚೆ  ಕಟ್ಟಿರುವ ಕಂತುಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 80 % ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪಾಲಿಸಿಯು ಅವದಿ ಮೀರದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತದಿಂದ, ಯಾವುದೇ ತರಹದ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

E- ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಕೆಳ ಕಂಡಂತಿದೆ:

 • ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.
 • ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು
 • ಪಾಲಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಚಿಸುವವರು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಇದು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ
 • ಇದು ನೇರವಾಗಿ  ಬಾಗವಹಿಸದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಲಿಂಕೆಡ್ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ
 • ಈ ಯೋಜನೆಯು  ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ
 • ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವರ್ಷಾವದಿ ಕಂತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ
 • ಕೇವಲ ಮರಣದ ನಂತರ ಸಿಗುವ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇಚ್ಯುರಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
 • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ (paid-up) ಮೊತ್ತವು ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ
 • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರಂಡರ್ ಮೊತ್ತವು ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ
 • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗುವ ಸಾವು ಕೂಡ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ
 • 30 ದಿನಗಳ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ
 • ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೈಡರ್ಗಳು ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ
 • ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

E- ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 • ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ
 • ನೋನ್ ಸ್ಮೋಕೆರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕಂತಿನ ಹಣ
 • ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
 • ಸುಂಕ ಇರದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ, ಇ ಮೈಲ್ ಹಾಗೂ ಚಾಟ್ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
 • ಸೆಕ್ಷನ್ 80, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿ ತೆರಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ
 • ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಹೆಸರು ಭರವಸೆಯ ಜೊತೆ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತದೆ
 • ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು ಅವರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ
 • ಕಂಪನಿಯು ಇದುವರೆವಿಗೂ ಸುಮಾರು 98.14 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ
 • E-ವಿಮಾ ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯು ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೇನು?

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. E-ವಿಮಾ ಆವದಿ ಯೋಜನೆಯು ಕೂಡ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು 30 ದಿವಸಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಜೀವ ವಿಮಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ಓದಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡುವ ಅವದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿರುವ ಪಾಲಿಸಿ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಂಡಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಈ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಅವರು ಕಟ್ಟಿರುವ ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು. ಈ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಡಿತಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಮತ್ತೆ ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಹತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ

ಗ್ರೇಸ್ ಅವದಿ ಎಂದರೇನು?

ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಗ್ರೇಸ್ ಅವದಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ E- ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯು ಕೂಡ ಗ್ರೇಸ್ ಆವದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 30 ದಿವಸಗಳ ಗ್ರೇಸ್ ಅವದಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಸ್ ಆವದಿಯೆಂದರೆ, ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಕಂತನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕಂತು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 30 ದಿವಸಗಳ ಅವದಿಯವರೆಗೂ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಕೊನೆಯ ದಿನದವರೆಗೂ ಕಂತನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹಾ ಪಾಲಿಸಿಯು 30 ದಿವಸಗಳವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಗ್ರೇಸ್ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ , ಅಂದರೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ತಾರೀಕಿನಿಂದ 30 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ತಮ್ಮ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು, ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಈ ಗ್ರೇಸ್ ಅವದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂತಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿಯು ತನ್ನ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ನೀಡಿರುವ ಅಥವಾ ನೀಡುವ ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬಹುದು.

E- ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಕಂತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದೇ?

E- ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ವಿಮಾ ಕಂತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವದಿವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಇದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರರಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೇವಲ ಸರ್ವೀಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಬಹುದು, ಅದು ಕೂಡ, ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಟ್ಟುವ ಕಂತಿನಲ್ಲಿನ ಸರ್ವೀಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

E - ಟರ್ಮ್ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಹೊಂದಿದೆಯೇ?

ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅವನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಅವನಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯಡಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗೂ ಅರ್ಹನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಥವಾ ಅವಳು, ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

- / 5 ( Total Rating)