ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಗುನ್ ಪ್ಲಾನ್
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳು
 • ಸುಲಭ ಹೋಲಿಕೆ
 • ತಕ್ಷಣದ ಖರೀದಿ
PX step

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ

1

2

ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ
Tobaccoತಂಬಾಕು?
ಆದಾಯ
| ಲಿಂಗ

1

2

ದಯವಿಟ್ಟು ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ
ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ಇಮೇಲ್
ನಗರ

ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟಿ & ಸಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಯು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯು ಮುಂಬೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕಂಪನಿ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದು ಜೀವ ವಿಮೆಯ ಮಾರು ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ, ದೇಶದ ಜಿ‌ಡಿ‌ಪಿ ಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಗುನ್ 826 – ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಗುನ್ ಯೋಜನೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ನಾನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾಲಿಸಿ  ಆಗಿದ್ದು, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾತ್ರ ನೀಡುವುದು. ಅಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತರಹದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಗುಣ್ ಪ್ಲಾನ್, ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟಿ, ವಿಮಾ ರಿಸ್ಕ್ ಕವರೆಜ್ ಅನ್ನು ಆದರ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಅವನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮೆಚೂರಿಟೀ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತವು ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಅವನು ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇರುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಸರ್ವಿಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೆಚೂರಿಟೀ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು  ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಮೆಚೂರಿಟೀ ಆದಾಗ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಆವದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲೆಂದು, ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಪಡೆಯಲು, ಅದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ, 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಯು ನೀಡಿದೆ.

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಗುನ್ 826 – ಬೆನೆಫಿಟ್ ಗಳು  

ಈ ಪ್ಲಾನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಈ ಕೆಳ ಕಂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್  

ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿಯ ಆವದಿಯಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ  ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಂದು ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಪರಿಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ  ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ.

 • ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ
 • ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿಯ ಆವದಿಯ ಒಳಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ

ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದ 5 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಆತನು ನೀಡಿರುವ ಅನ್ವಯವಾಗುವೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತದ 10 ಪಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿಯ ಒಳಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ  (ಅಂದರೆ ಆತನು ನೀಡಿರುವ ಅನ್ವಯವಾಗುವೆ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತದ 10 ಪಟ್ಟು ಮೊತ್ತ) ದ ಜೊತೆಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಷನ್ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಖಚಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆವದಿಯವರೆಗೂ ಬದುಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಖಚಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿರುವ ಆವದಿಗಳು ಪಾಲಿಸಿಯ 10 ನೆಯ ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿಯ 11 ನೇ ವರ್ಷ.

ಪಾಲಿಸಿದಾರನು 10 ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಮೆಚೂರಿಟೀ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ 15 % ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಪಾಲಿಸಿದಾರನು 11 ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆತನಿಗೆ ಮೆಚೂರಿಟೀ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ 20 % ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಉಳಿದ 65 % ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೆಚೂರಿಟೀ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಂದು ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಮೆಚೂರಿಟೀ ಬೆನಿಫಿಟ್

ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿಯು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಅವದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಮೆಚೂರಿಟೀ  ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಚೂರಿಟೀ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೊತ್ತವು, ಮೆಚೂರಿಟೀ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ 65 % ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಅರ್ಹನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಷನ್ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಷನ್

ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಅದರ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ  ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಗುನ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಅಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪಾಲಿಸಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಮೊತ್ತವು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು, ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ತನ್ನ ಅವದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸರಂಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ (ಶರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಮೊತ್ತವು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಘೋಷಿಸುವ ರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಗುನ್ 826 – ಬೆನೆಫಿಟ್ ಗಳ ಉದಾಹರಣೆ

ಶಾಸನಬದ್ದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಯು ನೀಡುವ ಬೆನೆಫಿಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳ ಪಡುವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ಅಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಆದಾಯ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕೆಳ ಕಂಡ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ “ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್”  ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಲ್ಲದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೆಳ ಕಂಡ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ರೀತ್ಯಾ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಎರಡು ಊಹಿಸಲಾದ ಆದಾಯ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಊಹಿಸಲಾದ ಆದಾಯಗಳು ಪಾಲಿಸಿಯ ಬಾಬ್ತು ನೀಡುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಸಿಯು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ವಿವರಗಳು

ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ವಯಸ್ಸು

30 ವರ್ಷಗಳು

ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿ (ಟರ್ಮ್)

12ವರ್ಷಗಳು

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅವದಿ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್)

ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

ಮೆಚೂರಿಟೀ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)

600000

ಸಿಂಗಲ್  ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)

31275

ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ಸಿನ್ಯಾರಿಯೋ 1 – ಒಟ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದಾದ ರಿಟರ್ನ್ @ 4 % ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ

ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ಸಿನ್ಯಾರಿಯೋ 2 – ಒಟ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಬಹುದಾದ ರಿಟರ್ನ್ @ 8 % ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ

ಆ) ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣ ಆದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತ

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ(ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)

ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ  ನೀಡುವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೊತ್ತ (ಆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ)

   

ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್

ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತ

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

     

ಸಿನಾರಿಯೊ 1

4 %

ಸಿನಾರಿಯೊ 2

8%

ಸಿನಾರಿಯೊ 1

4 %

ಸಿನಾರಿಯೊ 2

8%

1

31275

312750

0

0

312750

312750

2

31275

312750

0

0

312750

312750

3

31275

312750

0

0

312750

312750

4

31275

312750

0

0

312750

312750

5

31275

312750

0

0

312750

312750

6

31275

312750

0

0

312750

312750

7

31275

312750

0

0

312750

312750

8

31275

312750

0

0

312750

312750

9

31275

312750

0

0

312750

312750

10

31275

312750

0

0

312750

312750

11

31275

312750

0

0

312750

312750

12

31275

312750

0

0

312750

312750

 

ಆ) ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿಯು ಮುಗಿದಾಗ  ಸಿಗಬಹುದಾದ ಮೆಚೂರಿಟೀ ಮೊತ್ತ

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತ(ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)

ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿಯು ಮುಗಿದಾಗ ಸಿಗುವ ಮೆಚೂರಿಟೀ  ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೊತ್ತ

 

ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್

ಬದಲಾಗಬಹುದಾದ ಮೊತ್ತ

ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ

     

ಸಿನಾರಿಯೊ 1

       4 %

ಸಿನಾರಿಯೊ 2

     8%

ಸಿನಾರಿಯೊ 1

    4 %

ಸಿನಾರಿಯೊ 2

    8%

1

31275

0

0

0

0

0

2

31275

0

0

0

0

0

3

31275

0

0

0

0

0

4

31275

0

0

0

0

0

5

31275

0

0

0

0

0

6

31275

0

0

0

0

0

7

31275

0

0

0

0

0

8

31275

0

0

0

0

0

9

31275

0

0

0

0

0

10

31275

9000

0

0

9000

9000

11

31275

12000

0

0

12000

12000

12

31275

39000

0

0

39000

39000

 

 • ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳು ಹಾಗೂ ರೈಡರ್ಸ್ ಗಳ ಬಾಬ್ತು ನೀಡಬೇಕಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ
 • ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೊತ್ತವು ಒಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳ ಮೊತ್ತದ 105 % ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನವರು ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯು ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಗುನ್ 826 – ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂದನೆಗಳು

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಗುನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳ ಕಂಡ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಒಳ ಪಟ್ಟಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು

8 ವರ್ಷಗಳು (ಮುಗಿದಿರಬೇಕು)

ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು

45 ವರ್ಷಗಳು (ಹತ್ತಿರದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ)

ಕನಿಷ್ಠ /ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ

ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ 10 ಪಟ್ಟು

ಕನಿಷ್ಠ ಮೆಚೂರಿಟೀ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)

60000

ಗರಿಷ್ಠ ಮೆಚೂರಿಟೀ ಮೊತ್ತ

ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ

ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿ (ಟರ್ಮ್)

12 ವರ್ಷಗಳು

ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ರೀತಿ (ಪಾಲಿಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್)

ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾತ್ರ

ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತದ ಉದಾಹರಣೆ

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ ಗಳನ್ನು (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ) (ಸರ್ವಿಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ) ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಟೇಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೇಟ್ ಪ್ರತಿ ರೂ 1000 ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ವಯಸ್ಸು (ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಟ್ಯಾಬುಲಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ಸ್

10

494.95

20

508.20

30

521.25

40

595.40

ಸೂಚನೆ: ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಟ್ಯಾಬುಲಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ತೆರಿಗೆಗಳಾಗಲಿ ಸೇರಿರುವು ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚೂರಿಟೀ ಸಮ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ರಿಯಾಯತಿ ನೀಡುವ ಮುಂಚಿನ ಮೊತ್ತ.  

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚೂರಿಟೀ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ರಿಯಾಯತಿ

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಗುನ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ  ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ದೊರಕುವ ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಚೂರಿಟೀ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವು ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟೂ ಆ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ನೀಡುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳ ಕಂಡ ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೆಚೂರಿಟೀ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ರೂ ಗಳಲ್ಲಿ)

ಟ್ಯಾಬುಲಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವ ರಿಯಾಯತಿ

150000 ದಿಂದ ಕೆಳಗೆ

ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯತಿ ಇಲ್ಲ

150000 ದಿಂದ 395000 ರವರೆಗೆ

ರೂ 15 ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

400000 ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

ರೂ 20 ರಿಯಾಯತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ

ಸೂಚನೆ: ಈ ರಿಯಾಯತಿಯು ಪ್ರತಿ ರೂ 1000 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ದು ಅದು ಪಾಲಿಸಿಯು ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಲಭ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಸಿಯ ಸರಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯ

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಯ ಇತರೆ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ, ಈ ಪಾಲಿಸಿಗೂ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿ ಒಳಗೆ ಸರಂಡರ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸರಂಡರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗುವ ಸರಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಈ ಕೆಳ ಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

 • ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಷವೇ ಸರಂಡರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊತ್ತವು ಅವನು ನೀಡಿರುವ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತದ 70 % ಮೊಟ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿ, ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
 • ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದೆ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿ ಮುಗಿಯುವ ಒಳಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸರಂಡರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ 90 % ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಹಾಗೆಯೇ, ಪಾಲಿಶಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸರಂಡರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಸರಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಷನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಸರಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪ್ರಾದಿಕಾರಗಳು ಶಾಸನಬದ್ದವಾದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆಗಳು ಈ ಪಾಲಿಸಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡುವಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವ ತೆರಿಗೆಯು ಆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದೊ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರದೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಯಾವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೂ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್

ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಲುಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು, ಪಾಲಿಸಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವನ ಕೈ ಸೇರಿದ 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂದನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡುವ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳ  ಅಥವಾ ನಿಬಂದನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಆತನು 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ರೀತಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಕಾರಣ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೆ ತಲುಪಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ, ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (ಬೇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ರೈಡರ್ ಗೆ), ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿರಬಹುದಾದ  ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅದರಿಂದ ಕಳೆದು, ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು

ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿಯು ತನ್ನ  ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. .

 • ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡ ದಿವಸದಿಂದ  12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವನು ನೀಡಿರುವ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನ  90 % ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಾಮಿನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳು ಹಾಗೂ ರೈಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಈ ಮೇಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

- / 5 ( Total Rating)