ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ಲಾನ್
 • ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳು
 • ಸುಲಭ ಹೋಲಿಕೆ
 • ತಕ್ಷಣದ ಖರೀದಿ
PX step

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ

1

2

ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಸರು
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ

1

2

ಆದಾಯ
ನಗರ

ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟಿ & ಸಿ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವಿರಿ

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಆಗಿದ್ದು ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಏಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು (ಹೈ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್) ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಿರುವ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣವು ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿಯ ಒಳಗಡೆಯೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಅವನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯ ಆವದಿಯಲ್ಲಿ (ಅವನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ) ಪೇಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, ಮೆಚೂರಿಟೀ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಯಾವುದಾದರೂ ಆಪತ್ತು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖಾಯಿಲೆಗೆ (ಅದು ದೃದೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ) ಗುರಿ ಆದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಆತನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ 10 % ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. (ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ).

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ಲಾನ್ – ಮುಖ್ಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 • ಉಳಿದ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1 ವರ್ಷ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಮೊತ್ತವು ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸಿಗುವುದು.
 • ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸರಂಡರ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
 • ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವು 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇರುತ್ತದೆ.
 • ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರೈಡರ್ ಅನ್ನು  ಪಾಲಿಸಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮೇಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ರೈಡರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೆಂದರೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಡೆತ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಎಬಿಲಿಟಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರೈಡರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ ಅಶ್ಯುರೆನ್ಸ್ ರೈಡರ್. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು 3 ರೈಡರ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
 • ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಅರ್ದ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ಲಾನ್ – ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳು

1  ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ದೊರಕುವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳು ಈ ಕೆಳ ಕಂಡಂತಿದೆ.

 ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್

 ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣವು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಆದಲ್ಲಿ

ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಸೂಚಿಸಿರುವ ನಾಮಿನಿಗೆ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆತ್ + ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತ ಸೇರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣವು 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿಯ ಒಳಗಡೆ ಆದಲ್ಲಿ

ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಸೂಚಿಸಿರುವ ನಾಮಿನಿಗೆ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆತ್ + ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತ + ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆತ್ ಮೊತ್ತವು ಈ ಕೆಳ ಕಂಡವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದೋ ಅದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

 • ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು
 • ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಚೂರಿಟೀ (ಕೆಳಗೆ 1 c ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ)
 • ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣ ಆದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಖಚಿತ ಬರವಸೆಯ ಮೊತ್ತ – ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ 125 %

ಈ ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೊತ್ತವು, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ 10 5 % ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಎಕ್ಷ್ತ್ರಾ ಮೊತ್ತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೈಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಮೊತ್ತಗಳು ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

 • ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ 

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿಯ ಆವದಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿಯು 14 ವರ್ಷಗಳು, 16 ವರ್ಷಗಳು, 18 ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ 20 ವರ್ಷಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಆವದಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೆಜ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆ ಆವದಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ  ಪರ್ಸೆಂಟೆಜ್ ನ ವಿವರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂ

14 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ

16 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ

18 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ

20 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ

 

10 ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ

12 ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ

12 ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ

14 ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ

14 ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ

16 ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ

16 ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ

18 ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ

1

30 %

30 %

35 %

35 %

40 %

40 %

45 %

45 %

 ಮೆಚೂರಿಟೀ ಬೆನಿಫಿಟ್ 

ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿಯ ಆವದಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಚೂರಿಟೀ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಆಡಿಶನ್ + ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಶನ್ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಈ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಚೂರಿಟೀ ಮೊತ್ತವು ಈ ಕೆಳ ಕಂಡಂತಿದೆ.

14 ವರ್ಷದ ಪಾಲಿಸಿಗೆ – ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ 40 %

16 ವರ್ಷದ ಪಾಲಿಸಿಗೆ – ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ 30 %

18 ವರ್ಷದ ಪಾಲಿಸಿಗೆ – ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ 20 %

20 ವರ್ಷದ ಪಾಲಿಸಿಗೆ – ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ 10 % 

ಪಾಲಿಸಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಖಾಯಿಲೆಯ ಬೆನಿಫಿಟ್

 • ಬೆನಿಫಿಟ್

ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ 15 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಖಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ದೃಡಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿಯು ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳ ಕಂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.

 • ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ – ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಂದು, ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ನ 10 % ಮೊತ್ತವನ್ನು (ಕ್ಲೆಯಿಮ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದಾದಲ್ಲಿ), ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
 • ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆಯಿಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀಡದೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಡೆಫರ್ ಮಾಡುವ (ಮುಂದುವರೆಸುವ) ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ (ರೈಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ). 2 ವರ್ಷದ ನಂತರ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು ಆಯಾ ದಿವಸಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿ ಡೆಫರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ನಿಬಂದನೆಗಳು 

 • ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಧಾಖಲೆಗಳ ಆದಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸತ್ಯಾ ಸತ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಆತನ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಗೆ, ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅವದಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ (ಪ್ರೋಪೋರ್ಷನೆಟ್) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

 ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ 15  ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಖಾಯಿಲೆಗಳು

 •  ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಸರ್
 • ಓಪೆನ್ ಚೆಸ್ಟ್ CABG
 • ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇಂಫಾರ್ಕ್ಶನ್
 • ಕಿಡ್ನೀ ಫೈಲ್ಯೂರ್ – ನಿಯಮಿತ ಡೈಯಾಲಿಸಿಸ್
 • ಮೇಜರ್ ಅರ್ಗನ್ / ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್
 • ಸ್ಟ್ರೋಕ್ – ಶಾಶ್ವತ ಲಕ್ಷಣಗಳು
 • ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಪರಾಲಿಸಿಸ್
 • ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್
 • ಅಯೋರ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ
 • ಪ್ರೈಮರೀ ಪಲ್ಮನರಿ ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್
 • Alzimar’s ಖಾಯಿಲೆ / ಡಿಮೆಂಶಿಯ
 • Blindness (ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವುದು)
 • 3 ನೇ ಡಿಗ್ರೀ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು
 • ಓಪೆನ್ ಹೃದಯ ಬದಲಿಕೆ (replacement) ಅಥವಾ ಹೃದಯದ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರಿಪೇರಿ
 • ಬೆನೈನ್ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್

 ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಡಿಶನ್ ಗಳು

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಡಿಶನ್ ನ ರೇಟ್ ಈ ಕೆಳ ಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

 • ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷಗಳು – ರೂ 50 ಪ್ರತಿ ರೂ 1000 ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ
 • 6 ನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡುವ ಅವದಿಯವರೆಗೂ – ರೂ 55 ಪ್ರತಿ 1000 ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ

ಪಾಲಿಸಿಯು ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರಂಡರ್ ಆದಲ್ಲಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಡಿಶನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಲಿಗೆ ಪ್ರೋಪೋರ್ಶನೆಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿ ಆಗುವಿಕೆ

ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಾಲಿಸಿಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಲಾಭಗಳಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯು 5 ವರ್ಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತವು ಪಾಲಿಸಿಯು ಕ್ಲೆಯಿಮ್ ಆದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣವು  ಅವದಿಯ ಒಳಗಡೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿಯು ಆವದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದಲ್ಲಿ (ಮೆಚೂರಿಟೀ) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂದನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತವು, ಪಾಲಿಸಿಯು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ (ಅಂದರೆ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗುವ ಮುಂಚಿನ ಅವದಿ) ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ ಮೊತ್ತ.

ಹಾಗೆಯೇ, ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು 5 ವರ್ಷದ ನಂತರ (ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಪಾವತಿ ಆಗಿದ್ದು) ಸರಂಡರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದವರೆಗೂ ಬರಬಹುದಾದ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಪಾಲಿಸಿಯು ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆವದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

 ಆಪ್ಶನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳು

ಈ ಕೆಳ ಕಂಡ ಆಪ್ಶನಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳು ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.

 • ಅನ್ವಯವಾಗುವ ರೈಡರ್ ಬೇನೆಫಿಟ್ಸ್
 • ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಫರ್ ಮಾಡುವ ಆಪ್ಶನ್
 • ಮೆಚೂರಿಟೀ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗೆ ಸೆಟಿಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಶನ್ – ಮೆಚೂರಿಟೀ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಆಪ್ಶನ್
 • ಡೆತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಆಪ್ಶನ್

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ಲಾನ್ – ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂದನೆಗಳು

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಿರೋಮಣಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳ ಕಂಡ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂದನೆಗಳು ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತವೆ.  

ಕನಿಷ್ಠ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ

ರೂ 10000000 (ರೂ 1 ಕೋಟಿ)

ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ (ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ 500000 ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು)

ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ

ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿ (ಟರ್ಮ್)

14 ವರ್ಷಗಳು, 16 ವರ್ಷಗಳು, 18 ವರ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ 20 ವರ್ಷಗಳು

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡುವ ಅವದಿ

ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿ ಯಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದಾಗ

(ಪಾಲಿಸಿಯ ಆವದಿಯು 16 ವರ್ಷಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡುವ ಆವದಿಯು 16 – 4 ಅಂದರೆ 12 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತದೆ)

ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು

18 ವರ್ಷಗಳು (ಮುಗಿದಿರಬೇಕು)


ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು

14 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ

16 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ

18 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ

20 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ

55 ವರ್ಷಗಳು (ಹತ್ತಿರದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ)

51 ವರ್ಷಗಳು (ಹತ್ತಿರದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ)

48 ವರ್ಷಗಳು (ಹತ್ತಿರದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ)

45 ವರ್ಷಗಳು (ಹತ್ತಿರದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ)


ಪಾಲಿಸಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು

14 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ

16 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ

18 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ

20 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲಿಸಿ

69 ವರ್ಷಗಳು (ಹತ್ತಿರದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ

67 ವರ್ಷಗಳು (ಹತ್ತಿರದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ

66 ವರ್ಷಗಳು (ಹತ್ತಿರದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ

65 ವರ್ಷಗಳು (ಹತ್ತಿರದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡುವಿಕೆ

ಪಾಲಿಸಿಯ ಬಾಬ್ತು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳ ಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬಹುದು

 • ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀಡುವ ಕಂತು
 • ಅರ್ದ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀಡುವ ಕಂತು
 • 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀಡುವ ಕಂತು
 • ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀಡುವ ಕಂತು (ಇದನ್ನು NACH ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ದಿಂದ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಸಿಯಾಗಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ)

ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ಸ್

ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ ಪ್ರತಿ ರೂ 1000 ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ.

ವಯಸ್ಸು (ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ)

ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿ (ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡುವ ಅವದಿ)

14 (10)

16 (12)

18 (14)

20 (16)

20

109.15

91.50

78.65

69.75

30

109.75

92.25

79.50

70.75

40

112.35

95.10

82.60

74.15

50

119.30

102.30

-

-

ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಜೀವನ್ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ಲಾನ್ – ಇತರೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳು

ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್

ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಈ ಕೆಳ ಕಂಡ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಲಿಸಿಗೆ

1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 30 ದಿವಸಗಳು

ಅರ್ದ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ

1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 30 ದಿವಸಗಳು

3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ

1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ 30 ದಿವಸಗಳು

1 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟುವ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ

15 ದಿವಸಗಳು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವ ರಿಯಾಯತಿ

ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಿಯಾಯತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳ ಕಂಡಂತಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ ದೊರೆಯುವ ರಿಯಾಯತಿ  

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡುವ ರೀತಿ

ಪರ್ಸೆಂಟೆಜ್ ರಿಯಾಯತಿ

ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಟಾಬ್ಯೂಲಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ 2 %

ಅರ್ದ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ

ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಟಾಬ್ಯೂಲಾರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೇಲೆ 1 %

3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, 1 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ


ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ರಿಯಾಯತಿ

ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ (BSA)

ಪರ್ಸೆಂಟೆಜ್ ರಿಯಾಯತಿ

ರೂ 1,00,00,000 ಇಂದ ರೂ 1,95,00,000 ದವರೆಗೆ

ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ

ರೂ 2,00,00,000 ಇಂದ ರೂ 4,95,00,000 ದವರೆಗೆ

ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ 0.030 %

ರೂ 5,00,00,000 ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು

ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ 0.050 %

ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಮೌಲ್ಯ

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಾನುಸಾರ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು 1 ವರ್ಷವೂ (ಅದನ್ನು ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿಯೂ) ಕೂಡ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿಯು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು  ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. (ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ). ಇಂತಹ ಸಂಧರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೂ ಪಾಲಿಸಿಯು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.

ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿಯು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಪೈಡ್- ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ  ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸಿಯು, ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಯು ಮುಂದಿನ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಬಹುದಾದ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ರಿವರ್ಶನರಿ ಬೋನಸ್ ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ರೈಡರ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಮೌಲ್ಯವು ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ರೈಡರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಬರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳು ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಲಿಸಿಯ ಬೇಸಿಕ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೈಸ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆತ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಡೆತ್ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಡೆತ್ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್   

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣವು ಆವದಿಯ ಒಳಗೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಡೆತ್ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಡೆತ್ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ = [ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಆನ್ ಡೆತ್  x (ಅದುವರೆವಿಗೂ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳು / ಒಟ್ಟು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳು) ]

ಮೆಚೂರಿಟೀ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಮೆಚೂರಿಟೀ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯ ಅವದಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ನೀಡಬೇಕಾದ ಹಾಗೂ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತ ಹಾಗೂ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಅಡಿಶನ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.   

ಮೆಚೂರಿಟೀ  ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ = [(ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಆನ್ ಮೆಚೂರಿಟೀ x (ಒಟ್ಟು ನೀಡಿರುವಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು / ಒಟ್ಟು ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು)].

ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್

ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಯ ಆವದಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣ ಆದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ  ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ರಿವರ್ಷನರಿ ಬೋನಸ್ (ಇದ್ದಲ್ಲಿ) ಮೊತ್ತ ಎರಡೂ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಯು ಮುಂದಿನ ಬೋನಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿಯ ಆವದಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಮರಣ ಆದಲ್ಲಿ, ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಸಮ್ ಅಶ್ಶುರ್ಡ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರೈಡರ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ರೈಡರ್ಸ್ ಗೆ  ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ರದ್ದಾಗುತ್ತವೆ.

ರಿವೈವಲ್

ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲಿನ ಕಂತನ್ನು (ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು) ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಟ್ಟದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿಯು  ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ತಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ರೀತಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ನೀಡದಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ದಿವಸದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದುವರೆವಿಗೂ ಕಟ್ಟದೆ ಇರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಲೇಟ್ ಫೀ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನವರು ವಿಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬಡ್ಡಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೂ ಸಹಾ ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಏಕೆ ಆಯಿತು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ಸಹಾ ನೀಡಬೇಕು.

ಸದರಿ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂದನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ರಿವೈವ್ ಮಾಡುವುದೋ ಅಥವಾ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂದನೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿ ರಿವೈವ್ ಮಾಡುವುದೋ ಎನ್ನುವ ನಿರ್ದಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಮುಖೇನ ತಿಳಿಸಿದ ದಿವಸದಿಂದ ರಿವೈವಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರೈಡರ್ ಗಳ ರಿವೈವಲ್ ಕೂಡ ಈ ರಿವೈವಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ಅದು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಸರಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯ

ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸರಂಡರ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಲಿಸಿಯು 1 ವರ್ಷವನ್ನು ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳು ಪಾವತಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸರಂಡರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಸರಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸರಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನವರು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು IRDAI ನಿಂದ ಸಮ್ಮತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮೊತ್ತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಸರಂಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀಡುವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಸರಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಅದುವರೆವಿಗೂ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತದ ಪರ್ಸೆಂಟೆಜ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರ್ಸೆಂಟೆಜ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸರಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ  ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಸರಂಡರ್ ಮೊತ್ತ = [ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಅದುವರೆವಿಗೂ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ (ತೆರಿಗೆಗಳು, ಎಕ್ಷ್ತ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೈಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ) x ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಸರಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್)] – ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅದುವರೆವಿಗೂ ನೀಡಿರುವ ಸರಂಡರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮೊತ್ತಗಳು.

ಸರಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ರಿವರ್ಶನರಿ ಬೋನಸ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ರಿವರ್ಶನರಿ ಬೋನಸ್ ಅಂದರೆ, ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಸರಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಬರುವ ಮೊತ್ತ. ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಸರಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪರ್ಸೆಂಟೆಜ್ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅದು ಪಾಲಿಸಿಯ ಟರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಸರಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ  ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ

ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಲಿಸಿಯು ಸರಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನವರು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸೂಚಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ  ಮತ್ತು ನಿಬಂದನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕು. ಪಾಲಿಸಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುವ ಬಡ್ಡಿಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನವರು ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಾಲದ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವು ಈ ಕೆಳ ಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ

 • ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಗೆ – ಸರಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯದ 90 % ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು
 • ಪೈಡ್-ಅಪ್ ಪಾಲಿಸಿಗೆ  - ಸರಂಡರ್ ಮೌಲ್ಯದ 80 % ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು

ಸಾಲದ ಬಾಬ್ತು ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರ್ವೈವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆಗಳು

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಾಮ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಪ್ರಾದಿಕಾರಗಳು ಶಾಸನಬದ್ದವಾದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ತೆರಿಗೆಗಳು ಈ ಪಾಲಿಸಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೀಡುವಾಗ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಯಾವ ತೆರಿಗೆಯು ಆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದೊ, ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಟಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರದೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಯಾವ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನೂ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಫ್ರೀ ಲುಕ್ ಪೀರಿಯಡ್

ಫ್ರೀ ಲುಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು, ಪಾಲಿಸಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವನ ಕೈ ಸೇರಿದ 15 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಬಂದನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡುವ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಲಿಸಿದಾರನಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ನಿಯಮಗಳ  ಅಥವಾ ನಿಬಂದನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಆತನು 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ರೀತಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಕಾರಣ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಲಿಸಿಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೆ ತಲುಪಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದು

ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿದಾರನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಪಾಲಿಸಿಯು ತನ್ನ  ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. .

 • ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿಯ ರಿಸ್ಕ್ ಕವರೆಜ್ ಶುರು ಆದ ದಿವಸದಿಂದ  12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಪಾಲಿಸಿಯು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆ ಪಾಲಿಸಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅದುವರೆವಿಗೂ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳ 80 % ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನಾಮಿನಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳು ಹಾಗೂ ರೈಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
 • ಅದೇ ರೀತಿ, ಪಾಲಿಸಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ರಿವೈವಲ್ ಮಾಡಿದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೊತ್ತದ 80 % ಮೊತ್ತ  ಅಥವಾ ಸರಂಡರ್ ಮೊತ್ತ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚೋ ಅದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಪಾಲಿಸಿಯು ಅಸ್ಥಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು.

ಈ ಮೇಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಮ್ ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ