లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పోరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్ఐసి)
 • అధిక జీవిత బీమా కవర్
 • తక్కువ ప్రీమియం ప్రణాళికలు
 • పన్ను ప్రయోజనాలు
PX step

ప్రీమియం పోల్చండి

1

2

ఫోన్ నం.
పేరు
పుట్టినరోజు

1

2

ఆదాయం
నగరం

ముందుకు వెళ్తూ మీరు మా షరతులు మరియు ప్రైవసీ పాలసీ లకు ఒప్పుకుంటున్నారు

లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పోరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఎల్ఐసీ of India), 245 బీమా కంపెనీలు మరియు ప్రావిడెంట్ సొసైటీలతో, భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద బీమా సంస్థ. ఇది 1956 లో స్థాపించబడి, ముంబై ప్రధానకేంద్రంగా పనిచేస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ సంస్థ 63 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని, ఎటువంటి ఆకాంక్షలతో స్థాపించబడిందో, వాటిని అందుకొని సగర్వంగా నిలబడి ఉంది. ఎల్ఐసీ ఆఫ్ ఇండియా సంస్థ, 8 జోనల్ కార్యాలయాలను, 113 డివిజనల్ కార్యాలయాలను, 2000 కు పైగా బ్రాంచీలను, 15,37,064 సాధారణ ఏజెంట్లను, 342 కార్పోరేట్ ఏజెంట్లను, 109 రెఫరల్ ఏజెంట్లను, 114 బ్రోకర్లను మరియు 42 బ్యాంకులను కలిగి ఉంది.

1. ఎల్ఐసీ ఎండోమెంట్ పథకాలు

ఒక ఎండోమెంట్ పాలసీ అనేది, మెచ్యూరిటీ కాలవ్యవధి తర్వాత లేదా మరణం తర్వాత పెద్ద మొత్తాన్ని అందించే ఒక జీవిత బీమా ఒప్పందం. ఈ మెచ్యూరిటీ సంవత్సరాలు, ఒక నిర్దిష్ట వయసు పరిమితి వరకు పది, పదిహేను లేదా ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఉంటాయి. కొన్ని పాలసీలు తీవ్ర అనారోగ్య సమయంలో కూడా చెల్లింపు చేస్తాయి.

i. ఎల్ఐసీ న్యూ జీవన్ ఆనంద్ 

ఎల్ఐసీ న్యూ జీవన్ ఆనంద్ ప్లాన్, పొదుపును మరియు రక్షణను కలిగి ఉండే ఒక పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ పథకం. బీమా చేయించుకున్న వ్యక్తి మెచ్యూరిటీ లోపు మరణించిన పక్షంలో, తన కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయాన్నీ, లేదా మెచ్యూరిటీ సమయం తర్వాత కూడా తను జీవించి ఉంటే, తనకి పెద్ద మొత్తాన్నీ, ఈ పథకం అందిస్తుంది. అత్యవసర సమయాలలో సహాయానికి, లోన్ సదుపాయాన్ని కూడా ఈ పథకం అందిస్తుంది.

ప్రవేశ వయసు

18 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

75 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

15-35 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 1,00,000

ii. ఎల్ఐసీ జీవన్ లాభ్ 

ఎల్ఐసీ జీవన్ లాభ్, పొదుపును మరియు రక్షణను కలిగి ఉండే ఒక ప్రీమియం కట్టాల్సిన, లాభాలతో కూడిన నాన్-లింక్డ్ ఎండోమెంట్ పథకం. బీమా చేయించుకున్న వ్యక్తి మెచ్యూరిటీ లోపు మరణించిన పక్షంలో, తన కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయాన్నీ, లేదా మెచ్యూరిటీ సమయం తర్వాత కూడా తను జీవించి ఉంటే, తనకి పెద్ద మొత్తాన్నీ, ఈ పథకం కూడా అందిస్తుంది. 

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

కనిష్టం- 8 సంవత్సరాలు

గరిష్టం-

 • 16 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 59 సంవత్సరాలు
 • 21 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 54 సంవత్సరాలు
 • 25 సంవత్సరాలు పాలసీ కాల వ్యవధికి 50 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

75 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాల వ్యవధి

16 సంవత్సరాలు, 21 సంవత్సరాలు, 25 సంవత్సరాలు

బీమా మొత్తం

రూ. 2,00,000- పరిమితి లేదు

iii. ఎల్ఐసీ న్యూ ఎండోమెంట్ ప్లాన్

ఎల్ఐసీ న్యూ ఎండోమెంట్ ప్లాన్, పొదుపు మరియు రక్షణ ఫీచర్ల ఒక ప్రత్యేకమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉండే ఒక పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ పథకం. మీరు మరణించిన పక్షంలో, మీ కుటుంబం స్థిరమైన జీవితాన్ని గడపడానికి ఆర్థిక సహాయాన్ని ఈ పథకం అందిస్తుంది. మెచ్యూరిటీ సమయం తర్వాత మీరు పెద్ద మొత్తాన్ని పొందవచ్చు.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

8 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

75 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

12-35 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 1,00,000

iv. ఎల్ఐసీ సింగిల్ ప్రీమియం ఎండోమెంట్ ప్లాన్ 

ఎల్ఐసీ సింగిల్ ప్రీమియం ఎండోమెంట్ ప్లాన్, పొదుపు మరియు రక్షణలను కలిగి ఉండి, పాలసీ మొదటిలోనే పెద్ద మొత్తాన్ని ప్రీమియంగా కట్టించుకునే ఒక పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ పథకం. పాలసీ వ్యవధి కాలంలో మరణించిన పక్షంలో, ఆర్థిక సహాయంగా, లేదా మెచ్యూరిటీ సమయం తర్వాత, పెద్ద మొత్తాన్ని పొందవచ్చు.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

90 రోజులు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

75 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

10-25 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 50,000

v. ఎల్ఐసీ న్యూ బీమా బచత్ ప్లాన్ 

ఎల్ఐసీ న్యూ బీమా బచత్ ప్లాన్, పొదుపు మరియు రక్షణలను కలిగి ఉండి, పథకం మొదటిలోనే పెద్ద మొత్తాన్ని ప్రీమియంగా కట్టించుకునే ఒక పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ పథకం. పాలసీ వ్యవధి కాలంలో మరణించిన పక్షంలో ఆర్థిక సహాయాన్నీ, సర్వైవల్ ప్రయోజనాలనూ ఆందిస్తుంది. లోన్ సౌలభ్యం ద్వారా వినియోగదారులకు అవసరమయ్యే నగదు సహాయాన్ని కూడా ఈ పథకం అందిస్తుంది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

15- 50 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

 • 9 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 59 సంవత్సరాలు
 • 12 సంవత్సరాలు పాలసీ కాల వ్యవధికి 62 సంవత్సరాలు
 • 15 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 65 సంవత్సరాలు

కనిష్ట బీమా మొత్తం

 • 9 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి రూ. 35,000
 • 12 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి రూ. 50,000
 • 15 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి రూ. 70,000

ప్రీమియం చెల్లింపు విధానం

సింగిల్ ప్రీమియం మాత్రమే

పాలసీ కాల వ్యవధి

9, 12 మరియు 15 సంవత్సరాలు

vi. ఎల్ఐసీ జీవన్ లక్ష్యా

ఎల్ఐసీ జీవన్ లక్ష్యా, పొదుపు మరియు రక్షణలను కలిగి ఉండే ఒక పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ పథకం. బీమా చేయించుకున్న వ్యక్తి, మెచ్యురిటీకి ముందే మరణించిన పక్షంలో, తన కుటుంబ అవసరాల కోసం, ముఖ్యంగా పిల్లల కోసం, వార్షిక ఆదాయ సహాయాన్నీ, లేదా మెచ్యూరిటీ వరకు తను జీవించి ఉంటే పెద్ద మొత్తాన్నీ ఆందిస్తుంది. అత్యవసర సమయంలో లోన్ సౌలభ్యాన్ని కూడా ఈ పథకం అందిస్తుంది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

18 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

65 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

13-25 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 1,00,000

vii. ఎల్ఐసి ఆధార్ శిల ప్లాన్ 

ఎల్ఐసి ఆధార్ శిల ప్లాన్, ఆడవారి కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పథకం. ఇది పొదుపు మరియు రక్షణ కలయికను అందిస్తుంది. ఈ పథకం ప్రకారం మీ మరణ విషయంలో అన్ని అవసరాలు మరియు బాధ్యతలను పరిష్కరించడానికి మీ కుటుంబానికి మరణ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

8 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

55 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

10-20 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 75,000

viii. ఎల్ఐసి ఆధార్ స్తంభ్ ప్లాన్ 

ఎల్ఐసి ఆధార్ స్తంభ్ ప్లాన్, పొదుపు మరియు రక్షణలను కలిగి ఉన్న పాలసీ. ఈ పథకం, UIDAI (యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా) వారు మంజూరు చేసిన ఆధార్ కార్డు కలిగి ఉన్న పురుషుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించబడింది. బీమా చేయించుకున్న వ్యక్తి మరణించిన పక్షంలో పాలసీ దారుని కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది. మీ మరణం తర్వాత కూడా మీ కుటుంబం స్వతంత్రంగా జీవించేలా ఈ పాలసీ సహాయపడుతుంది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

8 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

55 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

10-20 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 75,000

2. ఎల్ఐసి సంపూర్ణ జీవిత బీమా పథకాలు

సంపూర్ణ జీవిత బీమా లేదా భరోసా అనేది, పాలసీదారు మెచ్యూరిటీ వరకూ అన్ని ప్రీమియంలను కట్టిన పక్షంలో, అతని పూర్తి జీవిత కాలం పాటు అందుబాటులో ఉండే ఒక జీవిత బీమా పథకం

i. ఎల్ఐసి జీవన్ ఉమంగ్ ప్లాన్ 

ఎల్ఐసి జీవన్ ఉమంగ్ ప్లాన్, లాభాలతో కూడిన నాన్-లింక్డ్ సంపూర్ణ జీవిత బీమా పథకం. ఇది పాలసీదారుకి మరియు అతని కుటుంబానికి, ఆదాయం మరియు రక్షణలతో కూడిన పాలసీ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఈ పథకం, ప్రీమియం చెల్లింపు కాలం ముగిసినప్పటి నుండి, పాలసీదారుకు వార్షిక సర్వైవల్ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఒక వేళ పాలసీ వ్యవధి కాలంలో బీమా చేయించుకున్న వ్యక్తి మరణించిన పక్షంలో అతని కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

90 రోజులు-55 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

100 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

100 - (ప్రవేశ సమయంలో వయసు)

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 2,00,000

3. ఎల్ఐసి మనీ బ్యాక్ పథకాలు

మనీ బ్యాక్ పాలసీ, మెచ్యూరిటీ తర్వాత, భరోసా ఇవ్వబడిన మొత్తాన్ని పాలసీదారుకు అందించే ఒక ప్రామాణిక జీవిత బీమా సహాయం. సర్వైవల్ ప్రయోజనాలతో పాటు, భరోసా ఇవ్వబడిన మొత్తాన్ని మరియు సంస్థ పనితీరును బట్టి బోనస్ లను కూడా బీమా సంస్థ అందిస్తుంది.

i. ఎల్ఐసి బీమా శ్రీ ప్లాన్ 

ఎల్ఐసి బీమా శ్రీ అనేది, గ్యారెంటీ ఇవ్వబడిన మరియు లాయల్టీ అదనాలను అందించే ఒక మనీ బ్యాక్ పథకం. ఈ ఎల్ఐసి బీమా శ్రీ పథకం, అధిక నికర ఆదాయం కలిగి ఉండే వ్యక్తుల కోసం రూపొందించబడిన పథకం.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

కనిష్టం- 8 సంవత్సరాలు

గరిష్టం

 • 14 సంవత్సరాలు పాలసీ కాల వ్యవధికి 55 సంవత్సరాలు
 • 16 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 51 సంవత్సరాలు
 • 18 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 48 సంవత్సరాలు
 • 20 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 45 సంవత్సరాలు

మెచ్యూరిటీ వయసు

 • 14 సంవవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధి 69 సంవత్సరాలు
 • 16 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధి 67 సంవత్సరాలు
 • 18 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 66 సంవత్సరాలు
 • 20 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 65 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాల వ్యవధి

14,16,18 మరియు 20 సంవత్సరాలు

కనిష్ట బీమా మొత్తం

రూ. 10,00,000

ii. ఎల్ఐసి జీవన్ శిరోమణి ప్లాన్ 

ఎల్ఐసి జీవన్ శిరోమణి ప్లాన్ అనేది, పొదుపు మరియు రక్షణలను అందించే పాలసీ. ఇది అధిక నికర ఆదాయం కలిగి ఉండే వ్యక్తుల కోసం రూపొందించబడింది. పాలసీ వ్యవధి కాలంలో మీకు మరణం సంభవించిన పక్షంలో, మీ కుటుంబానికి అవసరమైన ఆర్థిక సహాయాన్ని ఈ పాలసీ అందిస్తుంది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

కనిష్టం- 18 సంవత్సరాలు

గరిష్టం

 • 14 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 55 సంవత్సరాలు
 • 16 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 51 సంవత్సరాలు
 • 18 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 48 సంవత్సరాలు
 • 20 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 45 సంవత్సరాలు

మెచ్యూరిటీ వయసు

 • 14 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 69 సంవత్సరాలు
 • 16 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 67 సంవత్సరాలు
 • 18 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 66 సంవత్సరాలు
 • 20 సంవత్సరాల పాలసీ కాల వ్యవధికి 65 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాల వ్యవధి

14 సంవత్సరాలు, 16 సంవత్సరాలు, 18 సంవత్సరాలు మరియు 20 సంవత్సరాలు

iii. ఎల్ఐసి న్యూ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్ - 20 సంవత్సరాలు 

‘ఎల్ఐసి న్యూ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్ - 20 సంవత్సరాలు’ అనేది, పూర్తి పాలసీ వ్యవధి కాలంలో, మరణం సంభవిస్తే ఆర్థిక సహాయాన్నీ, అలాగే నిర్దిష్ట సమయాలలో, సర్వైవల్ ప్రయోజనాలనూ అందించే, ఒక పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ పథకం.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

13-50 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

70 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

20 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 1,00,000

iv. ఎల్ఐసి న్యూ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్ - 25 సంవత్సరాలు 

ఎల్ఐసి న్యూ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్ - 25 సంవత్సరాలు’ అనేది, పూర్తి పాలసీ వ్యవధి కాలంలో, మరణం సంభవిస్తే ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించే ఒక పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ పథకం. దీని కింద, బీమా చేయించుకున్న వ్యక్తి, నిర్దిష్ట సమయాలలో, సర్వైవల్ ప్రయోజనాలను పొందుతాడు. ప్రత్యేక ఫీచర్ల కలిగిన పాలసీ, పాలసీదారునికి అకాల మరణం సంభవించిన పక్షంలో అతని కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది. 

ప్రవేశ వయసు

13-45 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

70 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

25 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 1,00,000

v. ఎల్ఐసి న్యూ చిల్డ్రన్స్ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్ 

ఎల్ఐసి న్యూ చిల్డ్రన్స్ మనీ బ్యాక్ ప్లాన్ అనేది, ఒక పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ మనీ బ్యాక్ పథకం. ఈ పథకం ఎదిగే పిల్లల యొక్క విద్య, వివాహం మరియు ఇతర అవసరాలకు ఆర్థిక సహాయాన్నీ, మరియు సర్వైవల్ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

0 సంవత్సరాలు (పుట్టుకతోనే)

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

25 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

25 సంవత్సరాలు - ప్రవేశించిన వయసు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 1 లక్ష

vi. ఎల్ఐసి జీవన్ తరుణ్ ప్లాన్

ఎల్ఐసి జీవన్ తరుణ్ అనేది, తక్కువ ప్రీమియంతో, పొదుపు మరియు రక్షణల కలిగి ఉన్న పాలసీ. ప్రత్యేకించి ఈ పాలసీ పిల్లల కోసం అందించే ఒక పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ పథకం. ఈ పథకం, మీ ఎదిగే పిల్లల యొక్క విద్య మరియు సంబంధిత అవసరాలకు సహాయపడటానికి రూపొందించబడింది. ఇది సర్వైవల్ మరియు మెచ్యూరిటీ ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

90 రోజులు - 12 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

25 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

25 సంవత్సరాలు - ప్రవేశించిన వయసు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 75,000

4. ఎల్ఐసి టర్మ్ పాలసీ పథకాలు

టర్మ్ పాలసీ అనేది, ఒక నిర్దిష్ట కాల పరిమితిలో, బీమా చేయించుకున్న పాలసీ దారునికి ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించే ఒక జీవిత బీమా పథకం. పాలసీ కాలవ్యవధిలో, పాలసీదారుని మరణం సంభవించిన పక్షంలో, లబ్ధిదారు సంబంధిత ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు.

i. ఎల్ఐసి టెక్ టర్మ్ 

ఎల్ఐసి టెక్ టర్మ్ అనేది, మీకు అకాల మరణం సంభవించిన పక్షంలో, మీ కుటుంబానికి కావలసిన ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించే, లాభాపేక్ష లేని, కేవలం రక్షణని అందించే, నాన్-లింక్డ్ ఆన్ లైన్ టర్మ్ అస్యూరెన్సు పాలసీ. మీరు ఈ పథకాన్ని, ఆన్ లైన్ దరఖాస్తు ప్రక్రియ ద్వారానే పొందగలరు.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

18 - 65 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

80 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

10-40 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 50 లక్షలు

ii. ఎల్ఐసి వారి జీవన్ అమర్ ప్లాన్ 

ఎల్ఐసి జీవన్ అమర్ ప్లాన్ అనేది, కేవలం రక్షణని అందించే, నాన్-లింక్డ్ పథకం. ఈ పథకం కూడా మీకు అకాల మరణం సంభవించిన పక్షంలో, మీ కుటుంబానికి కావలసిన ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది, ఇందులో మీరు మరణం తర్వాతి ప్రయోజనాల కోసం, రెండు ఎంపికలైన, స్థిరమైన మొత్తం లేదా పెరుగుతూ ఉండే మొత్తాలలో, ఏదో ఒక దానిని ఎంచుకోవచ్చు.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

18 - 65 సంవత్సరాలు

మెచ్యూరిటీ వయసు

80 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 25,00,000

పాలసీ కాలవ్యవధి

10-40 సంవత్సరాలు

5. ఎల్ఐసి ఫించను పథకాలు

ఫించను పథకాలు, మీ పదవీ విరమణ తర్వాతి సమయంలో కూడా, మీరు క్రమమైన ప్రయోజనాలను మరియు ఆదాయాన్ని పొందుతూ ఉండేలా రూపొందించబడ్డాయి. మీ పదవీ విరమణ తర్వాతి అవసరాలను మరియు ఆకాంక్షలను నెరవేర్చుకోవడానికి, ఒక పెద్దమొత్తాన్ని లేదా క్రమమైన ఆదాయాన్ని మీకు ఈ పథకాలు అందిస్తాయి.

i. ప్రధాన మంత్రి వయ వందన యోజన 

ప్రధాన మంత్రి వయ వందన యోజన అనేది, ఒక పెద్ద మొత్తాన్ని చెల్లించి తీసుకోదగిన ఒక ఫించను పథకం. పాలసీదారు లేక ఫించను ప్రయోజనాన్ని పొందే వ్యక్తి, తనకు కావాల్సిన ఫించను మొత్తాన్నీ లేదా పాలసీకి కట్టే మొత్తాన్నీ ఎంచుకోవచ్చు.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

60 సంవత్సరాలు - ఎప్పుడైనా

పాలసీ కాలవ్యవధి

10 సంవత్సరాలు

కనీస ఫించను

నెలకి రూ. 1,000

ఫించను పద్దతి

వార్షిక, అర్థ-వార్షిక, త్రైమాసిక మరియు నెలవారీ

ii. ఎల్ఐసి జీవన్ శాంతి

ఎల్ఐసి జీవన్ శాంతి అనేది, బీమా చేయించుకున్న వ్యక్తి ఇప్పటినుంచే లేదా కొంత కాలం తర్వాతి నుండి (వాయిదా) వార్షిక ఆదాయాన్ని పొందే ఒకే సారి ప్రీమియం కట్టాల్సిన పథకం. మీ అవసరాలకు సరిపడేలా ఇందులో 9 రకాల వార్షిక ఆదాయ ఎంపికల నుంచి మీరు ఏదో ఒక దానిని ఎంచుకోవచ్చు.

వాయిదా తర్వాత వార్షిక ఆదాయ ఎంపికకు

అర్హత

 

కనీసం 

గరిష్టం 

ఖరీదు ధర 

రూ. 1,50,000

ఎంతైనా 

ప్రవేశ వయసు (పూర్తయినది)

30 సంవత్సరాలు

79 సంవత్సరాలు

వాయిదా కాలం

1 సంవత్సరం

20 సంవత్సరాలు (గరిష్ట వెస్టింగ్ వయసుపై ఆధారపడి)

వెస్టింగ్ వయసు (పూర్తయినది)

31 సంవత్సరాలు

80 సంవత్సరాలు

iii. ఎల్ఐసి జీవన్ అక్షయ్ VII

ఎల్ఐసి జీవన్ అక్షయ్- VII అనేది నాన్-పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ వ్యక్తిగత తక్షణ యాన్యుటీ ప్లాన్. ఇక్కడ పాలసీదారుడు తన మొత్తం యాన్యుటీని 10 మొత్తం ఎంపికల నుంచి ఒకే మొత్తాన్ని చెల్లించడం ద్వారా ఎంచుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ ప్లాన్ ను ఆన్లైన్ తో పాటు ఆఫ్ లైన్ లో కూడా కొనుగోలు చేయవచ్చు.

ప్రవేశ వయసు

30 సంవత్సరాల నుంచి 85 సంవత్సరాలు

గరిష్ట కొనుగోలు ధర

పరిమితి లేదు

కనిష్ట యాన్యుటీ

నెలకు రూ. 1000

త్రైమాసికానికి రూ. 3000

అర్థ వార్షికానికి రూ. 6000

వార్షికానికి రూ. 12000

పెన్షన్ విధానం

వార్షికంగా, అర్థ వార్షికంగా, త్రైమాసికంగా మరియు నెలవారీ

6. ఎల్ఐసి యూలిప్ ప్లాన్

యూలిప్ ప్లాన్లు, ఒక వ్యక్తి యొక్క భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు చేసుకోవడానికి ఉన్న పెట్టుబడి పథకాలు. ఈ పథకాలు మీ పొదుపు, మంచి ప్రయోజనాలు అందిస్తూ, మీకు స్థిరమైన ఆదాయం లేకున్నా పన్ను ఆదా చేసుకోవడంలో సహాయపడతాయి.

i. ఎల్ఐసి న్యూ ఎండోమెంట్ ప్లస్ 

ఎల్ఐసి న్యూ ఎండోమెంట్ ప్లస్ అనేది, పాలసీ సమయంలో, పొదుపు మరియు బీమా సహాయాన్ని అందించే ఒక యూనిట్-లింక్డ్ నాన్-పార్టిసిపేటింగ్ ఎండోమెంట్ భరోసా పథకం. ఈ పథకం, మీకు రక్షణ, దీర్ఘకాలిక పొదుపులతో పాటు, ఆరోగ్యకరమైన స్వతంత్రతతో కూడిన అనుకూలతల మిశ్రమ ప్రయోజనాలను అందించడానికి రూపొందించబడింది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

90 రోజులు - 50 సంవత్సరాలు

మెచ్యూరిటీ వయసు

60 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

10 - 20 సంవత్సరాలు

ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన కాలం

పాలసీ కాలవ్యవథి అంతా

ii. ఎల్ఐసి నివేష్ ప్లస్

ఎల్ఐసి నివేష్ ప్లస్ అనేది యూనిట్ లింక్డ్, నాన్-పార్టిసిపేటింగ్, సింగిల్ ప్రీమియం లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్. ఇది బీమా మరియు పెట్టుబడి ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది. ఇది మీ పొదుపుకు రక్షణ అందించడంతో పాటు గొప్ప రాబడిని అందిస్తుంది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

90 రోజులు- 70 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

85 సంవత్సరాలు

బీమా మొత్తం

ఎంపిక1- సింగిల్ ప్రీమియంకు 1.25 రెట్లు

ఎంపిక 2- సింగిల్ ప్రీమియంకు 10 రెట్లు

iii. ఎల్ఐసి సిప్

ఎల్ఐసి సిప్ అనేది నాన్-పార్టిసిపేటింగ్, వ్యక్తిగత జీవిత బీమా పథకం. పాలసీదారుడు బాండ్ ఫండ్, సెక్యూర్డ్ ఫండ్, బ్యాలెన్డ్స్ ఫండ్ మరియు గ్రోత్ ఫండ్ అనే నాలుగు ఎంపికలలో పెట్టుబడి నిధి ఎంపికను అందిస్తుంది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

90 రోజులు- 65 సంవత్సరాలు

మెచ్యూరిటీ వయసు

18 సంవత్సరాలు-85 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాల వ్యవధి

10 సంవత్సరాలు-25 సంవత్సరాలు

ప్రీమియం చెల్లింపు వ్యవధి

సింగిల్ ప్రీమియం లానే

7. ఎల్ఐసి ఆరోగ్య పథకాలు

ఆరోగ్య బీమా పథకాలూ మరియు ఆన్లైన్ మెడీక్లైయిం పాలసీలు, అత్యవసర ఆరోగ్య పరిస్థితులలో వైద్య ఖర్చుల కోసం ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తాయి.

i. ఎల్ఐసి జీవన్ ఆరోగ్య 

ఎల్ఐసి జీవన్ ఆరోగ్య అనేది, కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు మరియు అత్యవసర వైద్య పరిస్థితులలో, ఆర్థిక సహాయాన్నీ అందించే ఒక నాన్-లింక్డ్ నాన్-పార్టిసిపేటింగ్ పథకం. 

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

కనిష్టం

 • జీవిత భాగస్వామి- 18 సంవత్సరాలు
 • తల్లిదండ్రులు లేదా అత్తమామలు- 18 సంవత్సరాలు
 • పిల్లలు-91 రోజులు

గరిష్టం

 • జీవిత భాగస్వామి- 65 సంవత్సరాలు
 • తల్లిదండ్రులు లేదా అత్తమామలు- 75 సవంత్సరాలు
 • పిల్లలు- 17 సంవత్సరాలు

ప్రీమియం చెల్లింపు

వార్షికంగా, అర్థ వార్షికంగా

మోడ్ రిబేట్

సంవత్సర విధానం- టెబ్యులర్ ప్రీమియంలో 2 శాతం

అర్థ వార్షిక విధానంలో 1 శాతం టెబ్యులర్ ప్రీమియం

సత్వర నగదు సౌలభ్యం

లభ్యత ఉంది

ii. ఎల్ఐసి క్యాన్సర్ కవర్ 

ఎల్ఐసి క్యాన్సర్ కవర్ అనేది సాంప్రదాయ ప్రీమియం ఆధారిత ఆరోగ్య బీమా పథకం. పాలసీ కాల వ్యవధిలో పాలసీదారునికి క్యాన్సర్ ప్రధాన దశ నిర్థారణ అయితే ఈ పథకం కింద ఆర్థిక సహాయం లభిస్తుంది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

20 సంవత్సరాల- 65 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాల వ్యవధి

10-35 సంవత్సరాలు

మెచ్యూరిటీ వయసు

50 సంవత్సరాల నుంచి 75 సంవత్సరాలు

8. ఉపసంహరించబడిన పథకాలు (ఇటీవల)

i. ఎల్ఐసి జీవన్ ప్రగతి

ఎల్ఐసి జీవన్ ప్రగతి పథకం, పొదుపు మరియు రక్షణలను, లాభాన్ని అందించే నాన్-లింక్డ్ పథకం. ఈ పథకం, పాలసీ కాలవ్యవధిలో, ప్రతీ 5 సంవత్సరాలకు ప్రమాద ఆర్థిక సహాయాన్ని ఆటోమేటిక్ గా పెంచేలా రూపొందించబడింది. అత్యవసర కాలంలో లోన్ సౌలభ్యాన్ని కూడా ఈ పథకం అందిస్తుంది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

12 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

65 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

12-20 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 1.5 లక్షలు

ii. ఎల్ఐసి జీవన్ రక్షక్ ప్లాన్

ఎల్ఐసి జీవన్ రక్షక్ పథకం, పొదుపు మరియు రక్షణల మిశ్రమాన్ని అందించే, పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ పథకం. మెచ్యూరిటీకి ముందే, బీమా చేయించుకున్న వ్యక్తి మరణించిన సందర్భంలో ఈ పథకం ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది. అత్యవసర కాలంలో లోన్ సౌలభ్యాన్ని కూడా ఈ పథకం అందిస్తుంది.

ప్రవేశ వయసు

12 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

65 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

12-20 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 1.5 లక్షలు

iii. ఎల్ఐసి లిమిటెడ్ ప్రీమియం ఎండోమెంట్ ప్లాన్

ఎల్ఐసి లిమిటెడ్ ప్రీమియం ఎండోమెంట్ పథకం, ఆకర్షణీయమైన పొదుపు మరియు రక్షణల మిశ్రమాన్ని అందించే, పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ పథకం. అత్యవసర కాలంలో మీ కుటుంబానికి అవసరమయ్యే ఆర్థిక సహాయాన్ని ఈ పథకం అందిస్తుంది.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

18 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

69 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

12-21 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 3,00,000

iv. ఎల్ఐసి జీవన్ ఉత్కర్ష్

ట్టవలసిన ఒకే ప్రీమియం మొత్తం, ఎంచుకున్న సాధారణ భరోసా మొత్తం మరియు పాలసీదారు ప్రవేశ వయసుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ప్రవేశ వయసు

6 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

47 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

12 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 75,000

v. ఎల్ఐసి బీమా డైమండ్ ప్లాన్

బీమా డైమండ్ జీవిత బీమా పథకం, బీమా చేయించుకున్న వ్యక్తి కుటుంబానికి పొదుపు, రక్షణ మరియు ఆర్థిక సహాయ ప్రయోజనాలను అందించే నాన్-లింక్డ్ పథకం. 

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

14 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

16 సంవత్సరాల పాలసీ టర్మ్ కి 66 సంవత్సరాలు, 20 మరియు 24 సంవత్సరాల పాలసీ టర్మ్ కి 65 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

16 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు, 24 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 1 లక్ష

vi. ఎల్ఐసి న్యూ బీమా బచత్

ఎల్ఐసి న్యూ బీమా బచత్ అనేది, పాలసీ మొదటిలోనే పెద్దమొత్తంలో ప్రీమియం చెల్లించాల్సిన ఒక పొదుపు మరియు రక్షణలతో కూడిన, పార్టిసిపేటింగ్, నాన్-లింక్డ్ పథకం. ఇది అకాల మరణ సందర్భంలో ఆర్థిక సహాయాన్ని, పాలసీ కాలంలోని నిర్దిష్ట కాలవ్యవధులలో సర్వైవల్ ప్రయోజనాలనూ అందించే ఒక మనీ బ్యాక్ పథకం.

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

15-65 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

75 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

9 సంవత్సరాలు, 12 సంవత్సరాలు, 15 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 20,000

vii. ఎల్ఐసి అన్మోల్ జీవన్-II

ఎల్ఐసి అన్మోల్ జీవన్-II, పాలసీదారు మరణించిన సందర్భంలో, వారి కుటుంబానికి ఆర్థిక రక్షణను అందించే ఒక రక్షణ పథకం. 

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

18-55 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

65 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

5-25 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 6 లక్షలు

viii. ఎల్ఐసి అమూల్య జీవన్-II

ఎల్ఐసి అమూల్య జీవన్-II, మీకు అకాల మరణం సంభవించిన పక్షంలో, మీ కుటుంబానికి రక్షణను అందించే ఒక పూర్తి రక్షణ పథకం. 

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

18-60 సంవత్సరాలు

గరిష్ట మెచ్యూరిటీ వయసు

70 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

5-35 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 25,00,000

ix. ఎల్ఐసి న్యూ జీవన్ నిధి

ఎల్ఐసి న్యూ జీవన్ నిధి, పొదుపు, రక్షణ ఫీచర్లు మరియు లాభాలతో కూడిన సంప్రదాయక ఫించను పథకం. ఈ పథకం, గ్రేస్ పీరియడ్ లో మరణానికి సంబంధించిన ఆర్థిక సహాయాన్నీ, ప్రారంభ సమయం నుండి జీవించి ఉన్న కాలంలో వార్షిక ఫింఛనును పొందుతారు. 

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

20-60 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

5-35 సంవత్సరాలు

భరోసా ఇచ్చే కనీస మొత్తం

రూ. 1,00,000

భరోసా ఇచ్చే గరిష్ట మొత్తం

పరిమితి లేదు

x. ఎల్ఐసి జీవన్ అక్షయ్-VI

ఎల్ఐసి జీవన్ అక్షయ్-VI, ఒక పెద్ద మొత్తాన్ని చెల్లించి, వెంటనే వార్షిక ఫింఛనును పొందగలిగే పథకం. పదవీ విరమణ చేసిన వ్యక్తులకు, ఒక నిర్దిష్ట వార్షిక ఫించను మొత్తాన్ని ఈ పథకం అందిస్తుంది. చెల్లింపు రకాన్ని మరియు పద్దతిని ఎంచుకోవడానికి మీకు పలు ఆప్షన్లు ఉంటాయి. 

అర్హత

ప్రవేశ వయసు

30-65 సంవత్సరాలు

పాలసీ కాలవ్యవధి

5-35 సంవత్సరాలు

వార్షిక ఫించను ఖరీదు

రూ. 1 లక్ష - అపరిమితంగా

ఫించను పద్దతి

నెలవారీ, త్రైమాసిక, అర్థ-వార్షిక, వార్షి

మీ జీవిత బీమా కు ఎల్ఐసి నే ఎందుకు ఎంచుకోవాలి?

ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా, మన దేశ పౌరుల సంక్షేమ సంరక్షణ కోసం, విభిన్న తరగతులకు కనీస జీవిత రక్షణను, అత్యవసర సమయంలో పౌరులకూ వారి కుటుంబ సభ్యులకూ ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించడం కోసం మొదలైన ఉద్యమ ఫలితంగా స్థాపించబడిన సంస్థ.

కేవలం ఒక సాధారణ నెలవారీ ప్రీమియంతో, పౌరులు, తమ అకాల మరణ సమయంలో కూడా, వారిపై ఆధారపడి ఉన్నవారు, స్థిరమైన జీవితంగడిపేలా,ఆర్థిక సహాయాన్ని పొందగలిగారు.

ఎల్ఐసి నిర్ధారించుకునే విషయాలు

 • జీవిత బీమా పాలసీలు భారతదేశమంతా విస్తృతంగా, ప్రత్యేకించి గ్రామీణ, వెనుకబడిన ప్రాంతాలలో, సాంఘికంగా మరియు ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వారికి అందుబాటులో ఉండేలా చేయడం.
 • వైవిధ్యమైన మన దేశంలోని విభిన్న అవసరాలకు సరిపడేలా మరియు, పాలసీదారుల యొక్క పొదుపు మొత్తాలు ఆర్థిక వ్యవస్థను చైతన్య పరిచేలా, సాధారణ, మెరుగైన మరియు ఉచిత జీవిత రక్షణ ఎంపికలను అందించడం.
 • పాలసీదారుల యొక్క ప్రయోజనాలను రక్షించడానికే, అత్యథిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం
 • పాలసీదారుల డబ్బును పెట్టుబడి పెట్టేముందు, అది పాలసీదారుల డబ్బు అని గుర్తుంచుకుని, దానిని అత్యంత ప్రయోజనకరమైన పద్దతిలో పెట్టుబడి పెట్టడం.
 • దేశ ప్రజలకు, తమ ఉద్యోగులు మరియు ఏజెంట్లు ఉత్తమమైన సేవను అందించేలా, వారిని సంస్థ కార్యకలాపాలలో భాగస్వామ్యులుగా చేయడం.

ఎల్ఐసి క్లైయిమ్ సెటిల్మింట్ విధానం

స్టెప్1- క్లెయిమ్ యొక్క సమాచారం వీలైనంత త్వరగా బీమా సంస్థకు తెలియజేయాలి. పాలసీ వివరాలు, పాలసీ సంఖ్య, పాలసీదారుని పేర, మరణించిన తేదీ మొదలైన వివరాలు సంస్థకు అందజేయాల్సి ఉంటుంది.

స్టెప్2- పత్రాల సమర్పణ

క్లెయిమ్ దరఖాస్తుతో పాటు పాలసీదారుడు కింది పేర్కొన్న పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

 1. క్లెయిమ్ ఫారం
 2. మరణ ధృవీకరణ పత్రం
 3. పాలసీదారుడు వయసు(జనన ధృవీకరణ పత్రం)
 4. ఒరిజినల్ పాలసీ పత్రం
 5. అభ్యర్థించిన ఏదైనా పత్రం

స్టెప్ 3- క్లెయిమ్ సెటిల్మింట్

అన్ని పత్రాలు సమర్పించిన తర్వాత, బీమా సంస్థ ప్రతినిధి పత్రాలను పరిశీలిస్తారు. మీ క్లెయిమ్ దరఖాస్తును సంస్థ పరిశీలించిన తర్వాత ఆమోదిస్తుంది.

గమనిక-ఎల్ఐసి బీమా పాలసీ కూడా కొవిడ్-19 కు వ్యతిరేకంగా కవరేజీని అందిస్తుంది. కరోనా వైరస్ కారణంగా ఉత్పన్నమయ్యే మరణానికి మరియు ఇతర రుగ్మతలకు ఇది కవరేజీ అందిస్తుంది.

ల్ఐసి లాగిన్ ప్రక్రియ

ఎల్ఐసి వారి వెబ్ సైట్, ఒక్క క్లిక్కు తోనే ఎప్పుడు కావాలన్నా సేవలను అందిస్తుంది. ఈ ఆన్లైన్ సేవలతో మీరు ఏ బ్రాంచ్ కార్యాలయానికీ వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీ పని చేయించుకోవడానికి క్యూలలో నిలబడాల్సిన పని లేదు.

సాధారణ సేవలనే కాకుండా, ఎల్ఐసి అదనపు రాయితీలను, ప్రయోజనాలనూ కూడా అందిస్తుంది. కానీ అటువంటి రాయితీలు మరియు ఆన్లైన్ సేవల కోసం మీరు ఎల్ఐసి వారి ఆన్లైన్ పోర్టల్ లో నమోదు చేసుకోవాలి. ఆన్లైన్ సేవలను పొందటానికి, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియే సులభమైన మార్గం.

వీటితోపాటుగా సంస్థ గురించి, పాలసీల గురించి మరింత అదనపు తాజా సమాచారం మరియు మరిన్ని అదనపు ప్రయోజనాలను మీకు అందించడం జరుగుతుంది. మీ ఇంటి నుంచి ఈ సేవలను సాలభ్యకరంగా పొందడానికి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ తప్పనిసరి.

కొత్త వినియోగదారుల ఎల్ఐసి లాగిన్ రిజిస్ట్రేషన్


కొత్త వినియోగదారుడిగా రిజిస్టర్ చేసుకొని లాగిన్ అవడానికి ఈ క్రింది క్రమ పద్దతిని అనుసరించండి:

 • ఎల్ఐసి అధికారిక వెబ్ సైట్ (www.licindia.in) ను తెరిచి, అందులో ‘ఆన్లైన్ సర్వీసెస్’ కింద ఉన్న ‘కస్టమర్ పోర్టల్’ ట్యాబ్ ను ఎంచుకోండి. 
 • ఎల్ఐసి ‘ఈ-సర్వీసెస్’ అధికారిక పేజీలో, ‘న్యూ యూజర్’ పై నొక్కండి
 • మీ పాలసీ నెంబర్, ప్రీమియం మొత్తం, పుట్టిన తేదీ, మొదలైన పాలసీ సంబంధిత వివరాలను, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియలో భాగంగా ఇవ్వండి. ఇచ్చిన తర్వాత ‘ ప్రొసీడ్’ ను నొక్కండి. 
 • ఒక ‘యూజర్ పేరు’ మరియు ‘పాస్వర్డ్’ ను ఇచ్చి నమోదు ప్రక్రియను పూర్తి చేయండి.
 • ఇప్పుడు మీరు ఈ కొత్త యూజర్ పేరు మరియు పాస్వర్డ్ లతో లాగిన్ అవ్వవచ్చు. సబ్మిట్ ను నొక్కండి.
 • మీ పాలసీని నమోదు చేసి, మీకు కావలసిన వివరాలను, స్క్రీన్లో ఎడమవైపు ఉన్న ‘ఎన్రోల్ పాలసీస్’ ట్యాబ్ నుంచి పొందండి.
 • ‘వ్యూ ఎన్రోల్డ్ పాలసీస్’ ని నొక్కి, మీ నమోదైన పాలసీల స్థితిని చూడటానికి, సరైన ‘క్యాప్చర్ కోడ్’ ను ఇవ్వండి.

ఎల్ఐసి పాలసీ ప్రీమియంను ఎలా కట్టాలి?

లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పోరేషన్ (ఎల్ఐసి ) ప్రీమియంను ఆన్లైన్లో లేదా ఆఫ్ లైన్లో కూడా కట్టడం చాలా సులభం:

ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా ప్రీమియంను ఆఫ్ లైన్లో కట్టడం

ఎల్ఐసి పాలసీ ప్రీమియంను ఆఫ్ లైన్లో క్యాష్ కౌంటర్ వద్ద ఈ క్రింది విధాలుగా మీరు కట్టవచ్చు

 • ఎల్ఐసి పాలసీ యొక్క ప్రీమియంను, ఆఫ్ లైన్లో, దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా ఎల్ఐసి బ్రాంచ్ ఆఫీస్ లోని క్యాష్ కౌంటర్ వద్ద కట్టవచ్చు.
 • ప్రీమియంను క్యాష్ తో, చెక్ తో లేదా డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ తో కూడా కట్టవచ్చు.

ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా ప్రీమియంను ఆన్లైన్లో కట్టడం

తమ అశేషమైన వినియోగదారులందరికీ, ఉత్తమమైన సేవలను అందించడానికి, ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా ఎల్ఐసి ‘ఈ-సర్వీసుల’ను ప్రారంభించింది. ఈ ఈ-సర్వీస్ పోర్టల్ లో మీరు ఎల్ఐసి ప్రీమియంలను కట్టడంతో పాటు ఇతర సేవలను కూడా పొందవచ్చు.

అధికారిక వెబ్ సైట్ కు వెళ్ళండి: www. licindia. in/Home/Pay-Premium-Online

ప్రీమియంను, ఆన్లైన్లో, లాగిన్ కాకుండానే నేరుగా కట్టవచ్చు లేదా ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా యూజర్ గా లాగిన్ అయి, ‘ఈ-సర్వీసెస్’ పోర్టల్లో కట్టవచ్చు.

ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా లో లాగిన్ కాకుండా నేరుగా కట్టడం

 • ప్రీమియం రెన్యువల్ ను ఎంచుకోండి
 • ప్రొసీడ్ ను నొక్కండి
 • మీ పాలసీ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నెంబర్, ప్రీమియం మొత్తం మరియు ఇమెయిల్ ఐడీ వివరాలను నమోదు చేయండి
 • ఇప్పుడు పాలసీ చెల్లింపును చేయవచ్చు
 • ఈ చెల్లింపును, నెట్ బ్యాంకింగ్, డెబిట్ కార్డ్ (వీసా, మాస్టర్ మరియు రూపే), క్రెడిట్ కార్డ్ (వీసా, మాస్టర్ మరియు ఏమెక్స్), BHIM లేదా UPI ల ద్వారా చేయవచ్చు.
 • చెల్లింపు తర్వాత, మీ ఇమెయిల్ ఐడీకి రసీదు పంపబడుతుంది.

ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా యూజర్ పోర్టల్ ద్వారా కట్టడం

మీరు ebiz. licindia. in/D2CPM/#Login

 • రోల్ ను ఎంచుకోండి
 • మీ ఎల్ఐసి లాగిన్ వివరాలు, అంటే యూజర్ ఐడీ/మొబైల్ లేదా ఇమెయిల్ ఐడీ ఇవ్వండి
 • పాస్వర్డ్
 • మరియు పుట్టిన తేదీ
 • ముందుకు వెళ్లి పాలసీ చెల్లింపును చేయండి

ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా యూజర్ పోర్టల్ నుంచి కట్టడానికి, మీరు ‘ఈ-సర్వీసెస్’ కి నమోదు చేసుకుని, ఎల్ఐసి లాగిన్ ను తయారుచేసుకుని ఉండాలి.

గడువు దాటిపోయిన బీమా పాలసీని పునరిద్దురించుకోడం ఎలా?

 1. సాధారణ పునరుద్ధరణ: పాలసీదారు తన గడువు దాటిపోయిన కవరేజీని ఎటువంటి సమస్యా లేకుండా పునరుద్ధరించుకోవచ్చు. తను చేయాల్సిందల్లా కట్టకుండా వదిలేసిన ప్రీమియంలన్నిటినీ వడ్డీతో పాటు చెల్లించడమే. అంతేకాకుండా, కవరేజీ ఇచ్చే సంస్థ, డాక్యుమెంట్లు, ఏవైనా వైద్య పరీక్షల కోసం అడిగితే, దానికి కూడా సిద్ధంగా ఉండండి.
 2. ప్రత్యేక పునరుద్ధరణ: పునరుద్ధరణ ఫీచర్ కింద, బీమా చేయించుకున్న వ్యక్తి యొక్క పాలసీ జారీ తేదీని వాయిదా వేయించుకోవచ్చు మరియు పునరుద్ధరణ సమయంలో వయసుపై ఆధారపడి వారు ఒక ప్రీమియంను కట్టడం కుదరవచ్చు. ప్రీమియంను పెద్దమొత్తంలో కట్టలేని పక్షంలో ఎవరైనా ఈ ప్రత్యేక పునరుద్ధరణ పథకం యొక్క ప్రయోజనాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. దీని కింద, బీమా సంస్థ మీ ఆరోగ్య రిపోర్టును కోరవచ్చు. ఈ ప్రత్యేక ప్రయోజనం కింద ఎవరైనా తమ కవరేజీని పునరుద్ధరించుకోవాలంటే, దానికి ఇలాంటి కొన్ని పరిస్థితులు ఉండాలి:
  • పాలసీ పూర్తి కాలానికి మీరు తప్పనిసరిగా ఒక ప్రత్యేక పునరుద్ధరణ పథకాన్నే ఉపయోగించాలి.
  • కవరేజీ గడువు ముగియడానికి ముందున్న 3 ప్రిలిమినరీ సంవత్సరాలలో కూడా, పాలసీదారు ప్రత్యేక పునరుద్ధరణకు వెళ్ళవచ్చు.
 3. వాయిదాల పునరుద్ధరణ: పాలసీ చెల్లింపుదారు సులభ సేవల కోసం అనేక పథకాలు ఉన్నాయి. వాయిదాల పునరుద్ధరణ వాటిలో ఒకటి. మిగిలి ఉన్న ప్రీమియంను పెద్దమొత్తంలో కట్టలేని పక్షంలో, ఈ పునరుద్ధరణ పద్దతి కింద, వాయిదాలను మీరు ఎంచుకోవచ్చు. మీరు ఈ వాయిదాలను ఎంచుకున్న పక్షంలో, మీరు మీ పాలసీని కాపాడుకోవడానికి మీకు కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి. వార్షిక ప్రీమియం అయితే, పాలసీదారు ప్రతీ సంవత్సర మొత్తంలో సగాన్ని చెల్లించాలి. అర్థ వార్షిక పద్దతిలో, పాలసీదారు ప్రతీ ప్రీమియం మొత్తంలో సగాన్ని చెల్లించాలి.
 4. సర్వైవల్ ప్రయోజనాలతో కూడిన పునరుద్ధరణ: పాలసీదారు ఈ పద్దతి క్రింద సులభంగా మనీ బ్యాక్ పాలసీని పునరుద్ధరించుకోవచ్చు. పునరుద్ధరణ ఉన్న తేది కన్నా, ఈ ప్రయోజనం యొక్క గడువు తేది ముందు వచ్చిన పక్షంలో, పాలసీదారు ఏ సమస్యా లేకుండా సర్వైవల్ ప్రయోజనాలతో చెల్లింపు చేయవచ్చు. ఒకవేళ పునరుద్ధరణకు అయ్యే మొత్తం, సర్వైవల్ ప్రయోజనం కన్నా అధికంగా ఉంటే, ఆ అదనపు మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. తక్కువగా ఉంటే, అది తగ్గుతుంది.
 5. లోన్ తో కూడిన పునరుద్ధరణ: పాలసీదారు తనఖాతో కూడిన పునరుద్ధరణను కూడా ఎంచుకోవచ్చు. దీని కింద, సరెండర్ విలువను పొందిన కవరేజీ యొక్క పునరుద్ధరణ తేదీ నాడే, కవరేజీ లోన్ ను తీసుకుని, పాలసీదారు దీనిని ప్రయోజనకరంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. పునరుద్ధరణ మొత్తం సరిపోనప్పుడు, పాలసీదారు అదనపు మొత్తాన్ని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. తనఖా మొత్తం, పునరుద్ధరణ మొత్తం కన్నా ఎక్కువ ఉంటే, ఆ మొత్తం పాలసీదారుకు ఇవ్వబడుతుంది.

ఎల్ఐసి యొక్క పాలసీ స్థితిని చూసుకోవడం ఎలా?

ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా వెబ్ సైట్లో విజయవంతంగా నమోదు చేసుకున్నాక, వినియోగదారులు తమ పాలసీల స్థితిని చూసుకోవచ్చు మరియు ఇతర సేవలను కూడా పొందడం మొదలుపెట్టవచ్చు. 

ఈ ప్రక్రియని ఈ క్రింది విధంగా పూర్తి చేయవచ్చు:

ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా వెబ్ సైట్ ను తెరవండి

మీ ఎల్ఐసి పాలసీ స్థితిని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకుండానే చూడటానికి, మీరు ‘56767877’ నంబరుకు SMS పంపవచ్చు.

ఎంక్వయిరీ SMS కోడ్ రకాలు

 • ప్రీమియం వాయిదా మొత్తం కోసం: ASK ఎల్ఐసి PREMIUM
 • పునరుద్ధరణ మొత్తం కోసం: ASK ఎల్ఐసి REVIVAL
 • అదనపు బోనస్ ల గురించి తెలుసుకోవడం కోసం: ASK ఎల్ఐసి BONUS
 • అందుబాటులో ఉన్న లోన్ మొత్తాల గురించి తెలుసుకోవడం కోసం: ASK ఎల్ఐసి LOAN
 • నామినేషన్ వివరాల కోసం: ASK ఎల్ఐసి NOM

కస్టమర్ కేర్ కి కాల్ చేసి ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా పాలసీ స్థితిని తెలుసుకోవడం:

ఒక్క చిన్న కాల్ తో మీ ఎల్ఐసి పాలసీ స్థితిని తెలుసుకొనగలిగేలా, ఎల్ఐసి ఆఫ్ ఇండియా, 24 గంటల కస్టమర్ కేర్ సేవలను అందిస్తుంది.

MTNL మరియు BSNL వినియోగదారులకు హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ 12151. 

ఇతర ల్యాండ్ లైన్ మరియు మొబైల్ ఫోన్ వినియోగదారులు, వారి సిటీ కోడ్ తర్వాత 12151 ను జత చేసి డయల్ చేయాలి.